Podmínky letů

  • K letu se dostavte 15 min před časem rezervace.
  • Seznamovací a zážitkové lety jsou určeny pro osoby starší 18 let, osoby mladší pouze v jejich doprovodu.
  • V případě nepříznivého zdravotního stavu či chronického onemocnění konzultujte účast na letu se svým ošetřujícím lékařem.
  • V rámci zakoupeného voucheru máte k dispozici celou kapacitu letounu, celkem tedy až 3 osoby o celkové maximální váze 250 kg (není-li na voucheru uvedeno jinak). Cestující mohou být před letem převáženi. V případě odmítnutí kontrolního vážení či v případě přetížení bude počet cestujících omezen bez nároku na náhradu.
  • Osoby účastnící se seznamovacích a zážitkových letů nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. V případě podezření na intoxikaci bude dotyčný vyloučen z účasti na letu a to bez nároku na náhradu. 
  • Lety jsou závislé na příznivosti povětrnostních podmínek. V případě náhlé nepřízně počasí  může být let přeložen na jiný termín.
  • O realizaci letu a rozesazení posádky vždy rozhoduje pilot.