Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

Obchodní společnost Foxtrot Sierra s.r.o., IČ 069 73 353, se sídlem Loosova 577/8, Lesná, 638 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105440, tímto ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje Kupující, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že v případě, že dojde mezi ní a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

 

Více informací na: https://www.coi.cz/informace-o-adr/